Personatges il·lustres

Joan Bonal i Cortada

Nascut a Terrades el 24 d’agost de 1769.

Germanes de la Caritat de Santa Anna i director de l’Hospital de Ntra. Sra. de Gràcia de Saragossa.

Fou proclamat beat per l’Església i l’any 1985 el poble li dedicà un monument que es troba situat a la plaça Major.