Alcaldia

ALCALDE

Sr. Lluís Blavi Bonal (ET-AM)

ÀREA DE GOVERNACIÓ, RECURSOS HUMANS I URBANISME

alcaldia@terrades.cat