Ple

PLE

Lluís Blavi Bonal (ET-AM)

Alcalde – Àrea de Governació, Recursos Humans i Urbanisme

alcaldia@terrades.cat


José Maria Martos Cintas (ET-AM)

Primer Tinent d’Alcaldia. Àrea de Territori, Medi Ambient, Urbanisme, Agricultura i Ramaderia, Serveis Municipals, Agenda 2050.

ajuntament@terrades.cat


Elisabet Riera Millan (ET-AM)

Regidora. Àrea de Cultura, Educació, Sanitat, Feminisme i Igualtat, Joventut i Infància.

ajuntament@terrades.cat


Marc Pous Gonzàlez (ET-AM)

Regidor. Àrea de Xarxa Ciutadana, Esport, Oci, Serveis Socials, Promoció Econòmica, Fires i Mercats, Turisme.

ajuntament@terrades.cat


César Guitart Estrada (JxT-CM)

Regidor.


Patrick Quintana Rigoni (JxT-CM)

Regidor.


Magdalena Gil Pont (TXT-TE)

Regidora.


CONVOCATÒRIA DE PLENS


CALENDARI DE PLENS

Les sessions ordinàries del Ple de la Corporació es celebren el primer dijous de cada mes, a les 19:00 hores, excepte el mes d’agost.