Reducció del 50% del cànon de l’aigua ACA per als mesos d’abril i maig.

S’amplia el cànon social a tots els trams de la factura. Reducció universal del 50% del cànon de l’aigua per als usuaris domèstics. Reducció del 50% del cànon de l’aigua per als usuaris industrials i activitats econòmiques. Reducció del 50% als usuaris ramaders.

La informació concreta la podeu consultar a: www.aca.gencat.cat.