Ordenances fiscals

Per obtenir informació sobre les ordenances fiscals, pot adreçar-se a l’Ajuntament de Terrades a través d’una instància genèrica. Moltes gràcies per endavant.