Anualitat 2020

REPARACIÓ I MANTENIMENT PISTA ESPORTIVA


REPARACIÓ I MANTENIMENT PISTA ESPORTIVA


OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN MAGATZEM PER A LA INSTAL·LACIÓ DE FILTRACIÓ D’AIGUA AL POU DE LA VIROSELLA


SUBVENCIONS PER A NOVES TECNOLOGIES ARRAN DE LA COVID-19


REPARACIÓ DE DANYS SOFERTS EN CAMINS MUNICIPALS


ACTUACIONS EN CAMINS


NOVES TECNOLOGIES


DESPESES CULTURALS


SUBVENCIONS PER A FOMENTAR PROJECTES I ACCIONS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DELS ENS LOCALS NO ADHERITS A LA XARXA DE SERVEIS LOCALS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA (XSLPE)