Anualitat 2021

DESPESES CORRENTS DEL CONSULTORI LOCAL


MANTENIMENT DE FRANGES PERIMETRALS DE PREVENCIÓ


PROJECTE D’IMPULS A LA COMPETITIVITAT LOCAL AMB VISIÓ TERRITORIAL


DESPESES CULTURALS


ACTUACIONS EN CAMINS


NOVES TECNOLOGIES


SERVEI DE COMPTABILITAT I GESTIÓ ENERGÈTICA, I PUNT D’INFORMACIÓ ENERGÈTICA


CONCEPTE SUBVENCIONAT: FIRA CIRERA


LLUITA I CONTROL DE PLAGUES URBANES – ROSEGADORS


MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC


ADQUISICIÓ D’UN VEHICLE 100% ELÈCTRIC PER A LA FLOTA MUNICIPAL


INVERSIÓ AL CONSULTORI LOCAL