Urbanisme

REGISTRE DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC 


MODIFICACIÓ DE LES NNSS DE PLANEJAMENT DEL MUNICIPI DE TERRADES (ALT EMPORDÀ) PER A LA REGULACIÓ DE L’ÚS DE CÀMPING


PROJECTE ABASTAMENT D’AIGUA 3a FASE


APROVACIÓ INICIAL PE CÀMPING VALL DE CODÓ