Urbanisme

MODIFICACIÓ DE LES NNSS DE PLANEJAMENT DEL MUNICIPI DE TERRADES (ALT EMPORDÀ) PER A LA REGULACIÓ DE L’ÚS DE CÀMPING


PROJECTE ABASTAMENT D’AIGUA 3A FASE


REGISTRE DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC 


APROVACIÓ INICIAL PE CÀMPING VALL DE CODÓ