Consulta Pública sobre el reglament del cementiri

S’ha adoptat l’acord d’Aprovació de la consulta pública prèvia sobre l’elaboració del reglament del servei de cementiri de Terrades. El contingut el podràs trobar al BAN d’Alcaldia exposat a aquesta notícia.


Forma de participació

Totes les persones i organitzacions que es considerin afectades potencialment per la norma futura poden remetre les seves aportacions a l’Ajuntament de Terrades en termini d’un mes des de la data de publicació, a través de les vies de participació següents: